Rozpoczęliśmy realizacje projektu szkoleniowego dla specjalistów służb pomocowych z Ursynowa pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej: Ursynów Q Współpracy.

W dniach 15 i 16 czerwca w godzinach od 9:00 do 16:00 odbyła się kolejna edycja szkolenia dla ursynowskich służb pomocowych współpracujących w ramach realizowania procedury NK. W spotkaniach, które tym razem odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia OPTA, przy ulicy Marszałkowskiej 85 wzięli udział głównie przedstawiciele ursynowskich placówek oświatowych: szkół i przedszkoli oraz pracownicy socjalni i kuratorzy rodzinni. Pracowano nad wzmocnieniem współpracy służb oraz podniesieniem ich kompetencji wobec przemocy domowej.
Dziękujemy za uczestnictwo!!!

Przed nami, jesienią kolejne szkolenia, w trakcie których uczestnicy zapoznają się także z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 9 marca 2023 roku, wchodzącą w życie 22 czerwca 2023 roku.

W ramach zadania Stowarzyszenie OPTA realizuje także doradztwo prawne dla konkretnych specjalistów pracujących w indywidualnych przypadkach.

12