Darowizna

PoMOC dla rodziny

 „PoMOC dla rodziny" to kontynuacja kompleksowej oferty wsparcia dla śródmiejskich rodzin z dziećmi, z doświadczeniem uzależnienia i przemocy realizowanej przez Stowarzyszenie OPTA. Zapraszamy do końca roku 2024!

Głównym celem jest ograniczenie negatywnego wpływu uzależnienia od alkoholu na funkcjonowanie rodzin, w tym na występowanie w nich przemocy.

Rezultatem będzie przywrócenie w rodzinach równowagi, uporządkowanie ich sytuacji życiowej i poprawa relacji wewnątrzrodzinnych. Pozytywne zmiany zapobiegną ryzyku ponownego wystąpienia przemocy, zaniedbań czy krzywdzenia.

Oferujemy:

  1. Konsultacje diagnostyczne dla rodziców.
  2. Doradztwo rodzinne.
  3. Interwencje kryzysowe.
  4. Konsultacje wychowawcze dla rodziców.
  5. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców.

Zapisy i więcej informacji: tel. 797 924 700 lub 797 850 874

Zajęcia są prowadzone w siedzibie Stowarzyszenie OPTA w centrum Warszawy. Sprawdź gdzie.

Udział w programie jest nieodpłatny.

nmn