Darowizna

PoMOC dla rodziny

Zapraszamy do projektu adresowanego do śródmiejskich rodzin przeżywających trudności związane z doświadczeniem przemocy domowej oraz uzależnień. Proponujemy wsparcie rodzinom, na rzecz których są już realizowane procedury interwencyjne, m.in. procedura Niebieskie Karty.

Nasza oferta jest uzupełnieniem działań pomocowych realizowanych przez dzielnicowe instytucje interwencyjne. Głównym celem programu jest wszechstronna psychoedukacja rodziców mająca kluczowe znaczenie przy zapobieganiu dysfunkcjom życia rodzinnego, w tym przemocy.    

Proponujemy działania indywidualne i grupowe:

  • Konsultacje diagnostyczne dla rodziców, które posłużą rozpoznaniu sytuacji oraz stworzeniu planu pomocy w ramach zadania lub przekierowaniu do innych działań stowarzyszenia;
  • Doradztwo rodzicielskie, adresowane do rodziców mających trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej m.in. w organizacji opieki nad dziećmi. Spotkania doradcze stwarzają możliwość wspólnego ustalenia różnych kwestii z tego zakresu, zidentyfikowaniu  i zabezpieczeniu potrzeb zarówno rodziców jak i dzieci; 
  • Interwencje kryzysowe, które posłużą rozwiązaniu bieżących, pilnych problemów rodziny. Uczestnicy będą mogli stworzyć krótkoterminowe strategie zabezpieczające najpilniejsze potrzeby, w celu zażegnania kryzysu i ustabilizowania sytuacji;
  • Konsultacje wychowawcze dla rodziców, w trakcie których uczestnicy zostaną wyposażeni w konkretne narzędzia pozwalające pokonać trudności rodzicielskie, dzięki czemu wzmocnią relacje z dzieckiem i bezpiecznie przyjrzą się jego potrzebom.
  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców, dzięki którym uczestnicy nabędą i poszerzą swoje umiejętności i kompetencje rodzicielskie, co zapobiegnie dalszym problemom  wychowawczym.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisów pod numerem 797 924 700 lub 797 850 874.

Zajęcia są prowadzone w siedzibie Stowarzyszenie OPTA w centrum Warszawy.

Udział jest bezpłatny a liczba miejsc ograniczona.

Zadanie realizujemy do końca 2024 roku.

 

 
 
 

dsdd