AA

Nowy projekt Stowarzyszenia OPTA

MOCna rodzina

Zapraszamy do końca 2020 roku. Udział bezpłatny.
Zapisy telefonicznie 797 924 700, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie informacji na temat sposobu realizacji w Stowarzyszeniu OPTA bieżących zadań. 

 

MOCna rodzina  to oferta skierowana do warszawskich rodzin, w szczególności rodziców z dziećmi w wieku szkolnym, uwikłanych i zagrożonych przemocą domową i/ lub uzależnieniami.

Proponowane działania są przeznaczone dla rodziców, którzy chcą się odnaleźć w sytuacji kryzysu wywołanego przemocą, uzależnieniem czy rozstaniem/rozwodem, pogłębić wiedzę i zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze (rozpoznawanie potrzeb własnych i dziecka i konstruktywne ich realizowanie).

Oferujemy wsparcie oraz szeroką rodzicielską psychoedukację. Tam gdzie będzie to możliwe pomożemy w uporządkowaniu sytuacji życiowej i poprawie relacji w rodzinie.

Elementami projektu są zarówno działania diagnostyczne w ramach konsultacji wstępnych jak i  psychoedukacyjne na rzecz rodziców (warsztaty rodzicielskie) i dla potrzebujących, interwencje kryzysowe.

  • Zapisy

Warunkiem udziału w projekcie są konsultacje wstępne, które służą rozpoznaniu sytuacji rodziny i jej potrzeb w kontekście oferowanych działań. Po konsultacji beneficjenci są kierowani do udziału w  warsztatach rodzicielskich lub do interwencji kryzysowej w celu zażegnania bieżącego kryzysu.
Analiza potrzeb i wstępna diagnoza może poskutkować przekierowaniem zainteresowanych do działań oferowanych w innych projektach stowarzyszenia.

Zobacz inne projekty Stowarzyszenia OPTA.
 

  • Warsztaty Rodzicielskie

Przeznaczone są dla wszystkich, którzy mają potrzebę nowego określenia swojej roli jako rodzica w obliczu kryzysu, także wywołanego rozstaniem z małżonkiem lub partnerem. Innym wskazaniem jest uwikłanie (teraz lub w przeszłości) w przemoc domową i/ lub inne uzależnienia.
W ramach warsztatów rodzice nabędą wiedzę i umiejętności dotycząca m. in. potrzeb dzieci, budowania bezpiecznej, bliskiej relacji, sposobów komunikacji, stawiania i respektowania granic. Będą mogli przyjrzeć się swoim problemom z dziećmi, zrozumieć, jakie są ich przyczyny, a także – w oparciu o analizę swoich postaw i strategii wychowawczych – uświadomić sobie swój osobisty wkład w sytuację dziecka i relację z nim oraz wypracować konstruktywne sposoby komunikacji w rodzinie.

Zajęcia są podzielone na część psychoedukacyjną i warsztatową, w trakcie tej ostatniej rodzice będą mieli okazję trenować nabyte wcześniej umiejętności. Ponadto Lepiej poznać siebie w roli rodzica dzięki zwrotom i opiniom o sobie ze strony pozostałych uczestników.

Warsztaty poprowadzą specjaliści Stowarzyszenia OPTA: terapeuta i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, zarazem mediator i kurator rodzinny.
 

  • Interwencje kryzysowe

Przeznaczone dla uczestników, którzy borykają się z bieżącym kryzysem związanym z przemocą domową i/lub uzależnienia. Interwencja może dotyczyć w szczególności:

  • występowania konkretnych, trudnych zachowań u dziecka;
  • agresywnego zachowania dorosłego członka rodziny, w tym kolejnej awantury;
  • konieczności nagłej wyprowadzki;
  • sprawy w sądzie;
  • interwencji policyjnej czy innych służb.

W sesjach antykryzysowych może wziąć udział cała rodzina lub jej część. Podczas sesji specjalista Stowarzyszenia OPTA pomoże w ustaleniu bieżącego, krótkoterminowego planu dla rozwiązania lub złagodzenia kryzysowej sytuacji i, na ile to będzie możliwe, przywrócenia stabilności. Na interwencje kryzysowe zaplanowano  maksimum do pięciu spotkań.
 

  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców w kryzysie

Dwudniowe zajęcia warsztatowe dla rodziców będących w trakcie lub planujących postępowanie przed sądem lub zwrócenie się do instytucji, przygotowujące do efektywnego udziału w tych procedurach. W trakcie

spotkań uczestnicy będą mogli zidentyfikować i nazwać własne cele planowanych działań instytucjonalnych, a także zapoznać się ze strukturą i sposobem funkcjonowania i procedowania sądów i instytucji wymiaru
sprawiedliwości oraz możliwymi sytuacjami w trakcie ewentualnych postępowań.

Beneficjenci poznają prawa i obowiązki stron, pełnomocników, osób zaufania i przedstawicieli NGO. Treści warsztatu będą dotyczyły okoliczności postępowań o alimenty, spraw opiekuńczo-wychowawczych, form kontaktów rodzica z dzieckiem, procedury Niebieskie Karty oraz skutecznego zachowania się w trakcie spraw, a także pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów (mediacji).

Prowadzący będę stosować aktywne metody pracy oraz uwzględniać indywidualną perspektywę uczestników.

                                                               jeden procent

Syr Śr  Projekt MOCna rodzina jest finansowany przez Dzielnicę Śródmieście m. st. Warszawa.
 
 
Autorzy zdjęć: J. Whitt , A. Casetta, , N. Anderson, S. Rae,  (Unsplash).