Darowizna

Marlena Dałek

Marlena Dałek
ZAPRASZAM

Psycholog, psychoterapeuta (absolwentka Wydziału Psychologii UW).
Jest licencjonowanym trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
i certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA).
Ukończyła szkolenia z mediacji rodzinnych w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych oraz Fundacji Mediacja i Prawo. Doświadczenie zdobyła podczas stażu w Fundacji Mediacja i Prawo. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych.

Grażyna Kobiałka

Grażyna Kobiałka
ZAPRASZAM

Ukończyła specjalistyczny kurs z mediacji rodzinnych i pracowniczych, odbyła staż w Centrum Mediacji Partners. Jest socjolożka ze specjalnością psychologia społeczna i coaching (Collegium Civitas), a także trenerką specjalizującą się w szkoleniach i warsztatach na temat rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, wypracowywania rozwiązań w sytuacjach problemowych. Ukończyła szkołę Grupy TROP. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz z biznesem.

Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska
ZAPRASZAM

Mediatorka, prawniczka, trenerka szkoleń i warsztatów umiejętności psychospołecznych. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy. Ukończyła szkolenie z mediacji cywilnych, w tym rodzinnych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z klientem w obszarze pomocy prawnej i budowania strategii rozwiązywania problemów, w tym około rozwodowych.

Iza Rokita

Iza Rokita
ZAPRASZAM

Mediatorka, terapeutka rodzinna, indywidualna. Absolwentka Wydziału Pedagogiki UW. Doświadczona psychoterapeutka.
W 2007 roku wiedzę z zakresu mediacji  zdobyła w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Od 15 lat pracuje z rodzinami prowadząc terapię rodzinną, warsztaty rodzinne, warsztaty okołorozwodowe oraz konsultacje wychowawcze.

Dorota Sakławska

Dorota Sakławska
ZAPRASZAM

Mediatorka ze specjalizacją w mediacji rodzinnej,  trenerka warsztatów umiejętności psychospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów dla rozstających się rodziców. Absolwentka Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od siedmiu lat społeczny kurator rodzinny w Sądzie Rodzinnym dla Warszawy – Woli.

Marta Witek-Zegan

Marta Witek-Zegan
ZAPRASZAM

Prawniczka. Mediatorką jest od 2005 roku. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych i karnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z przemocą. Doświadczenie zdobyła w Polskim Centrum Mediacji oddział w Warszawie oraz w ramach indywidualnej praktyki.
Uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych dotyczących mediacji. Członek European Forum for Restorative Justice.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Certyfikowany specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy.