DZIAŁANIA DLA RODZIN Z DZIEĆMI, POMAGAJĄCE POKONAĆ KRYZYSY RODZINNE

Zapraszamy rodziny z dziećmi do kontaktu z:

  • psychologami,
  • terapeutami dzieci i młodzieży,
  • terapeutami rodzinnymi.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie informacji na temat sposobu realizacji w Stowarzyszeniu OPTA bieżących zadań. 

Projekt trwa do listopada 2021 roku.

 

Jeśli nie radzisz sobie z pokonywaniem kryzysów i/lub z pełnieniem ról rodzicielskich, doświadczasz skutków życia w rodzinie (obecnej lub w przeszłości) z osobą uzależnioną – ten projekt jest dla Ciebie, Twojej rodziny i Twoich dzieci.

Działania są tak zorganizowane, by rodzina i jej członkowie otrzymali możliwie najlepszą ofertę pomocy, tzn. taką, która pozwoli im pokonać kryzys rodzinny.

Dla każdej rodziny budowana jest indywidualna oferta zawierająca działania najbardziej trafne z punktu widzenia jej potrzeb i problemów, dostępne w ramach projektu.

Działania poprzedzone są spotkaniem konsultacyjnym.

Proponujemy:

  • Specjalistyczne konsultacje psychologiczne

Są to kilkakrotne spotkania diagnostyczne służące rozpoznaniu sytuacji rodziny i wyznaczeniu kierunków pomocy.

  • Indywidualna pomoc psychologiczna dla rodziców/opiekunów

Pomoc rodzicom w określeniu i oddzieleniu ich problemów emocjonalnych od problemów, jakie tworzą dzieci. Sprzyja to właściwszemu reagowaniu na trudności dzieci.

  • Indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Pomoc dzieciom w poradzeniu sobie z problemami emocjonalnymi. Może być wstępem do oddziaływań grupowych.

  • Grupowa pomoc psychologiczna dla rodziców/opiekunów (1 grupa rocznie)

Służy poprawie relacji oraz komunikacji w rodzinie, poprzez przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi problemami w relacji z dzieckiem i przepracowanie osobistych trudności uniemożliwiających dobre kontakty z dzieckiem i innymi członkami rodziny.

  • Grupowa pomoc psychologiczna dla dzieci (1 grupa rocznie)

Grupy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (z podziałem na grupy wiekowe). Głównym celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci, ich umiejętności życiowych i społecznych poprzez:

- umożliwienie dzieciom odreagowania traumatycznych doświadczeń,
- pomoc w rozumieniu tego, co dzieje się w ich życiu,
- uczenie lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- dostarczanie pozytywnych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Warunkiem uczestniczenia dzieci w grupie jest udział ich rodziców lub opiekunów w zajęciach grupowych, adresowanych do rodziców/ opiekunów.

  • Warsztaty dla rodziców i dzieci

Służą wzmocnieniu więzi rodzinnych, sprzyjają poprawie wzajemnego rozumienie swoich potrzeb, okazywaniu wzajemnego szacunku, wymianie emocjonalnej, itp.

  • Sesje rodzinne

Spotkania dla całej rodziny lub jej przedstawicieli. Służą rozpoznaniu i nazwaniu wzajemnych oczekiwań, potrzeb i trudności oraz poszukiwaniu wspólnych rozwiązań. Stwarzają możliwość lepszego wzajemnego poznania i wzmocnienia więzi rodzinnych.

1 procent

 

 

 

 

Zapraszamy mieszkańców Warszawy.

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 17.00
pod numerami: 797 924 700 i 22 622 52 52.

 

 

Wszystkie działania są bezpłatne, współfinansowane ze środków m.st. Warszawa.