AA

Czas pandemii: Mądrze zadbać o swoje dzieci

 

W związku z pandemią dorośli, ale i dzieci zmagają się z trudnymi uczuciami: strachu, trwogi, bezsilności czy złości. Niejednokrotnie dzieci odczuwają je silniej, bywają wobec nich bezradne, stąd w ich przeżywaniu potrzebują obecności i wsparcia rodziców i innych dorosłych. 

 

W oswojeniu tych niełatwych emocji i myśli pomoże spokojna rozmowa o koronawirusie. Ważne, aby w (prosty) sposób dostosowany do wieku przekazać, że objawy COVID-19 (są podobne do przeziębienia i grypy) i jak zazwyczaj wygląda jej przebieg, zwłaszcza u młodych osób. Dodaj, że istnieje prawdopodobieństwo, iż u kogoś z Was mogą one wystąpić. 

Jednocześnie podkreślaj ich sprawczość, poczucie wpływu: warto im przypomnieć, że za pomocą konkretnych działań jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo sobie i najbliższym np. częstszym myciem rąk, nie dotykaniem twarzy i pozostawaniem w domu.

 

Pozwól dzieciom odczuwać i wyrażać emocje. Świat, jaki znały, zmienił się. Nie mogą widzieć się z rówieśnikami, uczestniczyć w zajęciach na dotychczasowych zasadach.

Okaż zrozumienie dla ich smutku i złości z powodu doznanych strat, które pewnie opłakują. 

 

Dzieci potrzebują rutyny, struktury dnia: kiedy powinny się uczyć, realizować obowiązki domowe, a kiedy bawić się i odpoczywać. Warto wspólnie z nimi ustalić nowy (tymczasowy) harmonogram.

 

Monitoruj, z jakimi wiadomościami o koronawirusie ma kontakt Twoje dziecko. Rozpraw się z mitami, jakie krążą w Internecie. Wskaż wiarygodne źródła uzyskania rzetelnych informacji.

 

Pamiętaj, że w opanowaniu niełatwych emocji istotne jest znalezienie równowagi między rozmową o naszych odczuciach, a poszukiwaniem rozrywki, która rozproszy, przegoni trudne myśli. Możecie spędzać np. wieczór na wspólnej zabawie lub razem przyrządzać posiłki. Nastolatek potrzebuje zaś więcej swobody, jeśli chodzi o czas spędzony w telefonie i w serwisach społecznościowych. 

 

Wreszcie zatroszcz się o siebie, byś mógł zadbać o swoje dziecko. Daj sobie prawo na przeżywanie różnych emocji. Szukaj też wsparcia u innych dorosłych.

 

Izabela Włodarczyk
Specjalistka Stowarzyszenia OPTA

 

1 procent