AA

Zapraszamy do kolejnej edycji naszego projektu dla rodziców i opiekunów z aglomeracji warszawskiej!

 

Ofertę kierujemy do osób, które:

– czują się bezradne i brakuje im wiary w siebie w sprawach wychowawczych;

– doświadczają konfliktów w rodzinie;

– borykają się z rozwodem czy rozstaniem;

– zmagają się z przewlekłą chorobą w rodzinie lub uzależnieniem;

– obawiają się, że z powodu trudności w rodzinie mogą stracić dzieci.

 

Udział w projekcie może zapoczątkować zmianę w relacjach rodzinnych uczestników i wpłynąć realnie na poprawę sytuacji w ich rodzinach. Pozwoli uczestnikom na:

  • trafniejsze rozpoznawanie potrzeb własnych i dzieci;

  • wzmocnienie więzi rodzinnych;

  • skuteczniejsze radzenie sobie z pojawiającymi się trudnościami;

  • poprawę komunikacji w ich rodzinach;

  • budowanie optymalnego rodzicielskiego planu opieki i wychowania.

 

Jak zatem zostać wystarczająco dobrym rodzicem?

 

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń stowarzyszenia, a szczególnie z zeszłorocznej udanej edycji, proponujemy pięć kroków do osiągnięcia tego celu:

1. Konsultacje psychologiczne z rodzicami/ opiekunami, podczas których wspólnie zdiagnozujemy problemy Twojej rodziny pod kątem istniejących przyczyn trudności opiekuńczo - wychowawczych i zaproponujemy możliwe ścieżki zmiany;

2. Warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie potrzeb emocjonalnych i rozwojowych dziecka, które pomogą Ci zdobyć większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości jako rodzica/opiekuna oraz zobaczyć swoje mocne strony i przyjrzeć się perspektywie Twojego dziecka;

3. Coaching rodzicielski, w ramach którego razem z Wami przyjrzymy się problemom, potrzebom i zasobom Waszej rodziny, pomożemy w określeniu Waszych celów i sposobów ich realizacji, co może posłużyć poprawie rodzinnych relacji;

4. Mediacje rodzinne, które pozwolą na spokojną rozmowę o Waszych rodzinnych celach i sposobach dochodzenia do nich, pomogą w wypracowaniu porozumienia i opracowaniu optymalnego rodzicielskiego planu opieki i wychowania lub innych potrzebnych dla Was rozwiązań;

5. Rodzinne spotkanie integracyjne, w czasie którego spędzicie czas wspólnie z dziećmi i innymi rodzinami i doświadczycie wzajemnej bliskości w zabawie.

 

Stowarzyszenie OPTA zaprasza!

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 17.00,

pod numerami: 22 424 09 89 i 22 622 52 52 lub mailowo pod adresem biuro@opta.org.pl

 

Udział jest bezpłatny.

 

Projekt trwa do 30 listopada 2019 roku.

 

                                                                                                                                              Współfinansowanie

mazovia