Czwarta edycja programu MOCna rodzina trwa!

Zapraszamy rodziny ze Śródmieścia, które zmagają się z przemocą i uzależnieniami, a także korzystające z pomocy w ramach procedury Niebieskie Karty.

Stworzona przez nas oferta jest uzupełnieniem dzielnicowej, zaproponowanej przez instytucje interwencyjne, które działają na rzecz pomocy rodzinom. Celem zadania jest edukacja rodzicielska, która służy zapobieganiu dysfunkcjom i przemocy domowej.

Proponujemy działania indywidualne i grupowe

  • Konsultacje diagnostyczne dla rodziców i dzieci, które posłużą diagnozie sytuacji oraz stworzenie planu pomocy w ramach zadania;
  • Warsztaty rodzinne, na których będziemy szukać odpowiedzi na pytania: jakie są potrzeby mojego dziecka? jak mam zbudować z nim bliską i bezpieczną relacje? jak respektować i stawiać dziecku granice? Poznamy sposoby skutecznej i bezpiecznej komunikacji. Warsztaty umożliwią przećwiczenie zachowań w relacji z dzieckiem i drugim rodzicem;
  • Doradztwo rodzicielskie, adresowane do rodziców mających trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej m.in. w organizacji opieki nad dziećmi. Spotkania doradcze stwarzają możliwość wspólnego ustalenia różnych kwestii z tego zakresu, zidentyfikowaniu i zabezpieczeniu potrzeb zarówno rodziców jak i dzieci;
  • Interwencje kryzysowe, które posłużą rozwiązaniu bieżących, pilnych problemów rodziny. Uczestnicy będą mogli stworzyć krótkoterminowe strategie zabezpieczające najpilniejsze potrzeby, w celu zażegnania kryzysu i ustabilizowania sytuacji;
  • Konsultacje wychowawcze dla rodziców, w trakcie których uczestnicy zostaną wyposażeni w konkretne narzędzia pozwalające pokonać trudności rodzicielskie, co pozwoli na wzmocnienie relacji z dzieckiem, a także ułatwi przyjrzenie się jego problemom;
  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców i dzieci, dzięki którym uczestnicy nabędą i poszerzą swoje umiejętności i kompetencje rodzicielskie, co pozwala zapobiec dalszym problemom wychowawczym.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistki Stowarzyszenia OPTA do końca 2023 roku.

Zapraszamy do kontaktu i zapisów. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 797 850 874 lub 797 924 700 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00.

Do zobaczenia!

122