AA

Celem programu realizowanego w okresie od lipca 2019 roku do 30 listopada 2019 roku jest

wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz pomoc matkom i ojcom w odnalezieniu się w swojej roli bezpiecznego, „widzącego", odpowiedzialnego opiekuna i towarzysza dziecka. Program adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, a w szczególności do osób z powiatu legionowskiego oraz wołomińskiego.

 

W ramach projektu zapraszamy do udziału w następujących działaniach:

 

Warsztaty edukacyjne dla rodziców, którzy:

  • mają trudności opiekuńczo-wychowawcze

  • nie rozumieją zachowań swojego dziecka

  • wątpią w swoje kompetencje

  • chcą pogłębić więź ze swoim dzieckiem, pomóc mu w rozwoju pozytywnego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności,

  • byli lub są w trudnej sytuacji życiowej (problemy alkoholowe, konflikty, przemoc)

 

Warsztaty dla nastolatków, którzy:

-mają kłopoty ze zrozumieniem siebie i innych

-chcieliby lepiej rozpoznawać i rozumieć swoje uczucia i potrzeby

-nie radzą sobie ze stresem

-nie odnajdują się w grupie rówieśników

-mają kłopoty z odmawianiem innym

-czują się „niewidziani”

 

Warsztaty rodzinne:

Proponujemy twórcze spędzenie czasu z dzieckiem poprzez zabawę i zajęcia manualne; możliwoś

zobaczenia dziecka na tle grupy, jego reakcji i sposobów funkcjonowania i wyrażania siebie w oparciu o wprowadzane na zajęciach normy. Rodzice będą mogli przyjrzeć się swojej roli towarzysza dziecka.

 

Konsultacje psychologiczne dla rodziców:

Konsultacje są przeznaczone dla rodziców uczestniczących w warsztatach i zainteresowanych odniesieniem się do swojej indywidualnej sytuacji życiowej, jak również dla tych, którym nie uda się skorzystać z oferty działań grupowych.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Zapisy: Stowarzyszenie OPTA tel. 22 424 09 89 I biuro@opta.org.pl

 


                                                                                                                                                                                                                                  Współfinansowanie

Mazowsze