AA

Nasz projekt jest dla rodzin ze Śródmieścia, które były lub są dotknięte przemocą domową i problemem alkoholowym oraz zostały objęte teraz lub wcześniej procedurą Niebieskie Karty lub innymi instytucjonalnymi działaniami.  

Proponowane działania pomogą przywrócić równowagę w rodzinie po kryzysie związanym z przemocą i współuzależnieniem, w szczególności uporządkować sytuację życiową i wzajemne relacje. 

Udział w działaniach projektowych pozwoli także na pogłębienie wiedzy i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, by umieli lepiej rozpoznać i adekwatnie odpowiedzieć na potrzeby dzieci. 

Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania dalszemu „dziedziczeniu” uzależnień, przemocy domowej i innych dysfunkcji w rodzinie. 

Proponujemy

Konsultacje wstępne diagnostyczne 

Posłużą zapoznaniu się z sytuacją rodziny, analizie jej potrzeb i problemów, także pod kątem udziału w planowanych oddziaływaniach grupowych.  

Interwencje kryzysowe dla rodziców z rodzin z doświadczeniem przemocy i/lub współuzależnienia 

Posłużą rozwiązywaniu pilnych, bieżących problemów rodziny, w tym ustaleniu krótkoterminowego planu poprawy konkretnej sytuacji i przywrócenia stabilności w rodzinie. 

 Warsztaty rodzicielskie 

Posłużą doskonaleniu umiejętności wychowawczych rodziców; będą praktyczną okazją do wprowadzania nowych zachowań.  

Zajęcia będą podzielone na część psychoedukacyjną i ćwiczeniową. W tej drugiej rodzice będą mieli okazję zająć się trenowaniem nabytych umiejętności.  

Rodzice nabędą wiedzę i umiejętności dotycząca potrzeb dzieci, budowania bezpiecznej, bliskiej relacji, sposobów komunikacji, stawiania i respektowania granic.  

Projekt potrwa do końca grudnia tego roku. Jest współfinansowany przez dzielnicę Śródmieście. Udział jest bezpłatny.