AA

W rodzinie siła

PROJEKT „W RODZINIE SIŁA”

 

TO PROPOZYCJA ODDZIAŁYWAŃ SKIEROWANYCH DO RODZICÓW I DZIECI W WIEKU 6 -18 LAT DOŚWIADCZAJĄCYCH I ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

 

Działania są nieodpłatne, trwają od lutego 2018 do listopada 2019 roku i są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy.

 

Doświadczanie przemocy ma ogromny wpływ na dorastające dzieci – związane jest to z ich zależnością, bezbronnością, jak i niedostatecznymi umiejętnościami radzenia sobie z silnymi, przykrymi uczuciami.

Dzieci  samodzielnie nie tylko nie mogą, ale i nie potrafią szukać pomocy.

 

To, co może zminimalizować skutki wynikające z doznawania lub bycia świadkiem przemocy, to właściwa postawa i wsparcie dorosłych osób.

 

                           

Proponujemy:

  • Konsultacje wstępne: spotkania służące diagnozie sytuacji rodzinnej dla dzieci i rodziców/opiekunów.  
  • Konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów, których celem będzie pomoc w lepszym rozumieniu trudności dziecka oraz odbudowanie z nim więzi.
  • Grupę dla dzieci (6 -12 lat), podczas której nauczą się budować poczucie własnej wartości, radzić sobie z bezradnością oraz rozpoznawać swoje mocne strony.
  • Grupę dla rodziców/opiekunów, gdzie będzie można nabyć lub rozwinąć umiejętność rozpoznawania i przyjmowania uczuć i potrzeb dzieci oraz udzielania mu wsparcia; rozumienia własnych uczuć i postaw wobec dzieci; uczyć się otwartej komunikacji w rodzinie, pozostawiania dziecku przestrzeni do decydowania o sprawach, które mogą pozostać w jego rękach oraz stawiania granic i pilnowania zasad ważnych dla prawidłowego rozwoju dziecka; rozpoznawania sygnałów świadczących o przeżywanych przez dzieci problemach.
  • Warsztaty rodzinne dla rodziców i dzieci, które posłużą pogłębieniu relacji rodzica z dzieckiem poprzez wspólne zabawy i bliski kontakt oraz ćwiczenie umiejętności wychowawczych, takich jak: radzenie sobie z trudnymi zachowaniami prezentowanymi przez dziecko, stawianie rozsądnych granic, włączanie dziecka do współpracy, podążanie za dzieckiem, rozumienie jego potrzeb i uczuć.
  • Spotkania rodziny - cykl spotkań z terapeutami adresowany do pojedynczych rodzin, służący: poprawie komunikacji wewnątrz rodziny; lepszemu rozpoznawaniu źródeł problemów oraz potrzeb i zasobów rodziny; zwiększeniu umiejętności rozumienia wpływu relacji rodziców na funkcjonowanie całej rodziny a zwłaszcza dzieci; wypracowaniu satysfakcjonujących sposobów reagowania na trudności pojawiające się w rodzinie; uczeniu się i odkrywaniu wspólnych celów i wartości.
  • Indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, która posłuży: lepszemu rozpoznawaniu i radzeniu sobie z własnymi emocjami; lepszemu radzeniu sobie ze stresem; zwiększeniu wiedzy na temat zjawiska przemocy i dostępnych dla dziecka sposobów ochrony przed nią; zwiększeniu pewności siebie i wiary we własne możliwości; zwiększeniu świadomości mocnych stron i poczucia własnej wartości; zwiększeniu otwartości i gotowości współpracy w grupie-bez przemocy (rezygnacja z bycia w roli ofiary lub sprawcy); zwiększeniu umiejętności odczytywania własnych emocji, opanowywania impulsów i podejmowania decyzji zgodnych ze swoimi przekonaniami.

 

Proponowane działania stworzą możliwość:

- przezwyciężenia problemów emocjonalnych dzieci;

- zmniejszenia poziomu lęku i zaburzeń zachowania;

- zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci narażonych na różne formy przemocy;

- odbudowania zaufania do dorosłych;

- rodzicom pomogą we wprowadzaniu skuteczniejszych form komunikowania się z dziećmi i odpowiadania na ich potrzeby, rozwiną umiejętność stawiania granic w rozsądny sposób, odbudowy lub poprawy i wzmocnienia więzi rodzinnych.

 

ZAPRASZAMY

Projekt realizujemy w latach 2018 – 2019,   jest on kontynuacją projektu

„W poszukiwaniu siły i mocy”

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku

w godzinach: 10.00 – 17.00, pod numerami: 22 424 09 89 i 22 622 52 52.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa 

logo