MOCna rodzina 3

W ramach kontynuacji, realizowanego od kilku lat zadania MOCna Rodzina proponujemy wsparcie psychologiczne i interwencyjne oraz działania edukacyjne i profilaktyczne. Jeżeli mieszkasz w Śródmieściu i mierzysz się z konsekwencjami życia w rodzinie z doświadczeniem przemocy i/lub uzależnienia - ZAPRASZAMY.

MOCna rodzina 3  jest projektem skierowanym do rodziców:

 • doświadczających przemocy w rodzinie, w których jest lub była realizowana procedura Niebieskie Karty. Działania wspierające będą skupiały się na pomocy w porządkowaniu sytuacji życiowej oraz na poprawie relacji rodzinnych, co wpłynie na poprawę funkcjonowania zgłaszających się;
   
 • doświadczających także kryzysów związanych z problemem alkoholowym w rodzinie. Proponujemy oddziaływania edukacyjne skutkujące wzmocnieniem relacji, modelowaniem pożądanych postaw rodzicielskich czy poznaniem sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.


Proponujemy specjalistyczną pomoc indywidualną i grupową:

 • Interwencje kryzysowe

  Spotkania ze specjalistą posłużą pomocy w bieżących trudnościach rodziny. Podczas sesji będzie ustalany krótkoterminowy plan przywrócenia stabilności. Interwencja może dotyczyć w szczególności: agresywnego zachowania dorosłego członka rodziny, konieczności nagłej wyprowadzki, sprawy w sądzie, interwencji policyjnej czy innych służb.
   
 • Konsultacje wychowawcze

  Spotkania posłużą wsparciu przy konkretnych problemach wychowawczych w celu zwiększeniu uważności rodzica na problemy dziecka. Konsultacje pomogą w radzeniu sobie z trudnościami i tym samym budowaniu wzajemnych relacji.
   
 • Doradztwo rodzinne

  Konsultacje doradcze będę formą wsparcia rodzica w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla dziecka, organizowaniu na nowo życia rodzinnego np. po rozstaniu czy interwencji służb oraz radzeniu sobie z trudnościami jakie niesie za sobą kryzys.
   
 • Warsztaty rodzicielskie

  Celem warsztatów będzie doskonalenie umiejętności wychowawczych i sprawdzenie ich w praktyce. Będziemy poruszać takie tematy jak: fazy rozwoju dziecka, fazy rozwoju rodziny i powiązane z nimi kryzysy, co to znaczy być wspierającym rodzicem czy jak reagować na trudne zachowania dziecka, etc.
   
 • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców w kryzysie

  Są to warsztaty skierowane do rodziców będących w trakcie lub planujących postępowanie przed sądem lub zwrócenie się po pomoc do instytucji. Działania będą skupiały się na edukacji, która pomoże przygotować się do wzięcia udziału w tych procedurach poprzez m.in. zmianę postawy na proaktywną.
 Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy
Logo