MIEJSCA OFERUJĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY ORAZ OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC NA TERENIE WARSZAWY

SPRAWDŹWkroczyliśmy w istotną fazę prac nad przygotowaniem spotów filmowych do kampanii Przemoc Zaraża II. Mamy już historie i bohaterów uwikłanych w przemoc w rodzinie. Opublikowaliśmy pierwsze posty wprowadzające do trzech przejawów przemocy psychicznej, które chcemy pokazać w filmach. Na razie nie zdradzimy czy opowiemy o jednej rodzinie czy kilku, ale każdy spot będzie pokazywał jeden aspekt przemocy. Każdemu filmowi będą towarzyszyć posty ilustrujące i komentujące przedstawione historie z zaproszeniem do rozmowy, refleksji i dyskusji.

Dotrzemy do widzów za pomocą Facebooka i Youtube, tak jak poprzednim razem. W zeszłym roku ta droga okazała się skuteczna. W kulminacyjnym momencie kampanii mieliśmy 250 tysięcy odsłon naszych spotów.  Pokazywaliśmy przejawy dominacji, poniżania, nadmiernej kontroli i izolowania w rodzinie oraz długofalowe psychiczne skutki takich zachowań. Udało nam się zwrócić uwagę na, wcale nierzadko spotykane, a często bagatelizowane działania między bliskimi i ich wpływ na rozwój emocjonalny i kształtowanie postaw młodych, którzy tego doświadczają, choćby przez fakt bycia świadkami.

Odbiorcy naszych filmów zadawali pytania, dzielili się doświadczeniami, bywali zdumieni, ale najważniejsze, oglądali i udostępniali je. Mimo zakończenia z końcem  roku pierwszej części kampanii spoty „Poniżanie to nie wychowywanie” i trzy pozostałe dalej wzbudzają zainteresowanie internautów. Fanpage Przemoc Zaraża ma ponad 1000 stałych obserwatorów.

Teraz pokażemy inne historie, z pozoru niewinne zachowania między rodzicami i dziećmi lub między małżonkami/partnerami, które stale powtarzane w sytuacji nierównowagi sił wynikającej np. z pozycji w rodzinie krzywdzą, wpływają na poczucie własnej wartości i zabierają energię do rozwoju, a w skrajnych przypadkach do życia. Któż z nas nie doświadczył krytyki, kto nie czuł się choć raz ośmieszony czy w inny sposób przyparty do muru powinności. Co się dzieje z nami, kiedy robi to ktoś najbliższy i kiedy stale się to powtarza. Pokażemy przemoc psychiczną,  która staje się pułapką, więzieniem emocji, które oddziela nas od rzeczywistości, które może prowadzić do wycofania się z wszelkiej aktywności albo do agresji wobec innych lub siebie.  

Zapraszamy wszystkich do śledzenia naszych poczynań, do komentowania, dyskutowania, udostępniania i dzielenia się doświadczeniem. Chcielibyśmy nagłośnić problem przemocy psychicznej w rodzinie, pokazać różne jej oblicza: ośmieszanie, bezustanną krytykę i szantaż emocjonalny.

Mamy nadzieję, że zasięg naszego przekazu jeszcze się zwiększy, a na pewno nie chcielibyśmy, żeby zmalał.

Zaangażowaliśmy grupę młodych utalentowanych osób ze szkoły filmowej, którzy pracują nad scenariuszem serii spotów. Gwarancją wiarygodności przedstawianych w nich historii będzie stała merytoryczna opieka specjalistów Stowarzyszenia OPTA pracujących na co dzień z rodzinami doświadczającymi przemocy.  

Premiera jesienią 2018 roku.

Zachęcamy do obejrzenia naszych jesiennych produkcji osoby, które jeszcze ich nie widziały:

https://www.youtube.com/watch?v=ztpFuVfx-BY

https://www.youtube.com/watch?v=PGMrr7VzTlA

https://www.youtube.com/watch?v=gsVdohPIv8Q

https://www.youtube.com/watch?v=M9Gb6RtHt6c

oraz do bieżącego śledzenia fanpage Przemoc Zaraża.Kampania społeczna „Przemoc zaraża” będzie kontynuowana! Stało się to możliwe dzięki dotacji m.st Warszawy. Działania potrwają do końca 2019 roku!

Dlaczego zdecydowaliśmy się na jej kontynuację? Odpowiedź jest prosta: cały czas obserwujemy  duże internetowe zainteresowanie kampanią „Przemoc zaraża”. Od jej zakończenia minęły trzy miesiące, mimo to wciąż przybywa osób „obserwujących nas” na fanpagu, a liczba odsłon wszystkich czterech filmów poprzedniej edycji na YouTubie konsekwentnie pnie się do góry. Tak duże zainteresowanie tematem przemocy psychicznej oraz skala samego zjawiska, skłoniły nas do starań o pozyskanie funduszy na następną edycję. Dzięki wsparciu m.st. Warszawa  będzie możliwe przygotowanie trzech nowych filmów oraz serii postów. Mimo to nadal będziemy podejmować starania o kolejne fundusze na rozszerzenie naszej kampanii m.in. o działania bezpośrednie np. w szkołach.

Czy warto zajmować się przemocą psychiczną?
Zdecydowanie tak! Nasze  doświadczenie w pracy z osobami zgłaszającymi się do stowarzyszenia dowodzą , że wiele z nich ma trudności w zidentyfikowaniu i nazwaniu psychicznych przejawów przemocy w rodzinie. Wciąż brak jest dostatecznej wiedzy o występujących formach przemocy psychicznej, jej skutkach oraz jej wpływie na relacje w rodzinie. Większość z nas myśli o przemocy stereotypowo: jako agresji fizycznej, stosowanej najczęściej przez mężczyzn wobec kobiet i dzieci. I jeśli już, to głównie w rodzinach „patologicznych”. Wynika to między innymi z braku wiedzy o możliwych symptomach przemocy psychicznej, emocjonalnej czy ekonomicznej, jej długofalowych skutkach psychologicznych dla wszystkich, których taka przemoc dotyka. Wciąż występują bariery psychologiczne w ujawnianiu jej, nie mówiąc o dążeniu do zmiany swojej sytuacji. Dlatego nasz cel: zwiększanie wiedzy i świadomości o przemocy psychicznej i jej psychologicznych skutkach oraz przeciwdziałanie powielaniu krzywdzących zachowań pozostaje bez zmian!

Jaka będzie nasza nowa kampania?
Postawimy nie tylko na oryginalną koncepcję i zgrabnie opowiedzianą historię. Z pewnością będzie ona zawierać ładunek emocjonalny. Nie chcemy jednak szokować odbiorcy. Chcielibyśmy wywołać refleksję, przemyślenie, dyskusję, skłonić do rozmowy. Naszym celem jest niezmiennie zwrócenie uwagi na ważne zjawisko jakim jest przemoc psychiczna, która, niestety, jest wciąż pomijana w publicznej dyskusji. Kanały dystrybucji naszej kampanii pozostaję te same, czyli Facebook, YouTube, Instagram oraz nasza strona WWW. 

 

logo