Wystarczająco dobry rodzic

Udział w projekcie może zapoczątkować zmianę w relacjach rodzinnych uczestników i wpłynąć realnie na poprawę sytuacji w ich rodzinach.

Więcej