AA

Warsztat dla rodziców 2

Jak balansować między wspieraniem samodzielności, niezależności, a stawianiem granic i wymagań swojemu dziecku? 

Więcej.