AA

W rodzinie siła

Propozycja działań skierowanych do rodziców i dzieci w wieku 7 - 14 lat doświadczających i zagrożonych przemocą.

Zjawisko przemocy może dotknąć dziś każdego. Ma ono niszczący wpływ na funkcjonowanie nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.
Projekt trwa do listopada 2021 roku.

Zapraszamy mieszkańców Warszawy.

Wszystkie działania są bezpłatne, finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Więcej