Siłą Proaktywności 3

Udział w „Sile Proaktywności 3” pomoże Ci zwiększyć motywację do egzekwowania swoich praw oraz nabyć konkretne umiejętności umożliwiające zmianę postawy z biernej i bezradnej na proaktywną.

Więcej