Q Zmianie 3

Model wsparcia osób i rodzin doświadczających przemocy domowej opiera się na współpracy specjalistów: psychologów, prawników i terapeutów. Pracę na rzecz każdego uczestnika na bieżąco monitoruje specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy.  Dowiedz się więcej.