AA

Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca

2019-08-27

Proponujemy wsparcie i doradztwo, które pozwolą podnieść kompetencje społeczne i wiedzę z zakresu psychologii osób uwikłanych w przemoc, przepisów prawa, zasad budowania planu pracy z rodziną oraz umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Szczegóły