AA

Pracujemy stacjonarnie

2020-09-15

Wszystkie działania indywidualne i rodzinne oraz większość grupowych realizujemy stacjonarnie w naszej siedzibie.

Co tydzień w  naszym lokalu spotykają się wszystkie grupy dla dzieci i rodziców oraz  większość grup
i warsztatów dla dorosłych.Pracujemy oczywiście przy zachowaniu „reżimu sanitarnego”.

Szczegóły.