Mediacje

2022-03-01

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. 
Zobacz szczegóły...
Poznaj zespół mediatorów...
Sprawdź cennik