AA

Kryzys czyli szansa

Działania dla rodzin z dziećmi, pomagające pokonać kryzysy rodzinne. Projekt trwa do listopada 2021 roku.

Zapraszamy mieszkańców Warszawy - rodziców i opiekunów oraz dzieci.

Wszystkie działania są bezpłatne, finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Więcej