AA

Kontynuacja projektu

Zapraszamy do programu pomocy dla osób doświadczających przemocy z Warszawy. Projekt trwa do listopada 2021 roku.

Udział pozwoli Ci na:
- przezwyciężenie izolacji społecznej i bezradności;
- pokonanie trudności w życiu rodzinnym i zawodowym;
- odbudowania poczucia własnej wartości, godności i sprawczości;
- wykorzystania zdobytych umiejętności do przezwyciężenia kryzysu życiowego, usamodzielnienia się i odzyskania równowagi.

Szczegóły...

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa
Syrenka