AA

Czas pandemii: zadbać o dobrostan dziecka

2020-03-29

W związku z pandemią dorośli, ale i dzieci zmagają się z trudnymi uczuciami: strachu, trwogi, bezsilności czy złości. Niejednokrotnie dzieci odczuwają je silniej, bywają wobec nich bezradne, stąd w ich przeżywaniu potrzebują obecności i wsparcia rodziców i innych dorosłych. Dalej