AA

Studium Terapii Rodzin

Szkolenia dla psychologów

Program szkolenia dla psychoterapeutów i psychologów w Studium Terapii Rodzin (STR) oparty jest na podejściach psychodynamicznym i systemowym. Studium umożliwia uczestnikom rozwój zawodowy i osobisty poprzez doświadczenia terapeutyczne i warsztatowe, nabywanie i poszerzanie wiedzy w trakcie udziału w wykładach i seminariach oraz integrację wiedzy z praktyką w czasie superwizji grupowych. Są to szkolenia dla psychologów i pedagogów, oraz dla innych osób pracujących z dorosłymi i dziećmi, rodzinami i parami, zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach i szpitalach. Szkolenie powstało w oparciu o ponad 20 – letnie doświadczenie w pomocy psychologicznej zespołu Psychologicznej Poradni Rodzinnej OPTA skierowanej do rodziny. Ważnym elementem edukacji w czasie Studium jest zapoznanie się z wielowymiarową diagnozą na poziomie indywidualnym i systemowym, na których opiera się terapia systemowa. Szkolenie skoncentrowane jest wokół różnych formy pomocy terapeutycznej– systemową terapię rodzinną, terapię indywidualną dziecka i dorosłego, terapię diady małżeńskiej i terapię więzi w relacji rodzic – dziecko z uwzględnieniem aktualnych możliwości i zasobów rodziny.