AA

Psychologiczna Poradnia Rodzinna

Działa od 1996 roku

Oferta Psychologicznej Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA jest adresowana do rodzin i jej członków, poszukujących pomocy w pokonaniu kryzysu.
Poradnia specjalizuje się zarówno w indywidualnych, rodzinnych jak i grupowych formach pracy. Dostosowujemy ofertę do indywidualnej diagnozy problemów rodzinny/osoby. W ramach superwizji wypracowujemy indywidualny program oddziaływań, który w miarę potrzeb jest aktualizowany i zmieniany.