AA

W poszukiwaniu siły i mocy

POMOC DLA RODZICÓW I DZIECI W WIEKU 6 -16 LAT DOZNAJĄCYCH I ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

Działania trwają do grudnia 2017 roku i są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy.

Doświadczanie przemocy w rodzinie ma ogromny wpływ na dorastające w niej dzieci – związane jest to z ich zależnością, bezbronnością, jak i niedostatecznymi umiejętnościami radzenia sobie z silnymi, przykrymi uczuciami.

Dzieci samodzielnie nie tylko nie mogą, ale i nie potrafią szukać pomocy.

To, co może zminimalizować skutki wynikające z doznawania lub bycia świadkiem przemocy w rodzinie, to właściwa postawa i wsparcie dorosłych osób.

Jeżeli w Twojej rodzinie jest lub była w przeszłości przemoc i dostrzegasz u swojego dziecka:

 • trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji własnych i innych ludzi
 • nadmierne/słabe lub brak reagowania emocjonalnego na pojawiające się problemy
 • niechęć do zabawy
 • kłopoty z koncentracją, nauką
 • zaburzenia snu (np. koszmary)
 • lęki, stany apatii lub nadmiernego pobudzenia
 • niską samoocenę, obniżony nastrój, uporczywy smutek
 • agresywny sposób traktowania innych lub siebie (np. okaleczać się)

Proponujemy:

 • konsultacje wstępne: spotkania służące diagnozie sytuacji rodzinnej dla dzieci i rodziców/opiekunów
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów, których celem będzie pomoc w lepszym rozumieniu trudności dziecka oraz odbudowanie z nim więzi
 • grupę socjoterapeutyczną dla dzieci (6 -11 lat), podczas której nauczą się budować poczucie własnej wartości, radzić sobie z bezradnością oraz rozpoznawać swoje mocne strony
 • grupę psychoedukacyjną dla rodziców/opiekunów, gdzie będzie można nabyć lub rozwinąć umiejętności rozumienia uczuć i potrzeb dziecka oraz udzielania mu wsparcia, nauczyć się otwartej komunikacji w rodzinie, rozpoznawania sygnałów świadczących o przeżywanych przez dzieci problemach
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodszych nastolatków (12 -16 lat) ukierunkowane na: radzenie sobie ze stresem, naukę relaksacji, ćwiczenie uważności, rozpoznawanie własnych emocji i radzenie sobie z nimi, uczenie się dobrego traktowania siebie i innych oraz współpracy w grupie bez przemocy
 • spotkania rodzinne dla dzieci i rodziców/opiekunów, które służyć będą pogłębieniu relacji rodzica z dzieckiem poprzez wspólne zabawy i bliski kontakt oraz ćwiczenie umiejętności wychowawczych, takich jak: radzenie sobie z trudnymi zachowaniami prezentowanymi przez dziecko, stawianie rozsądnych granic, włączanie dziecka do współpracy, podążanie za dzieckiem, rozumienie jego potrzeb i uczuć


OFERTA JEST NIEODPŁATNA
Zgłoszenia: 22 424 09 89, 22 622 52 52 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Ulotka programu "W poszukiwaniu siły i mocy" - Pobierz PDF