AA

Kampania społeczna „Przemoc zaraża” będzie kontynuowana! Stało się to możliwe dzięki dotacji m.st Warszawy. Działania potrwają do końca 2019 roku!

Dlaczego zdecydowaliśmy się na jej kontynuację? Odpowiedź jest prosta: cały czas obserwujemy  duże internetowe zainteresowanie kampanią „Przemoc zaraża”. Od jej zakończenia minęły trzy miesiące, mimo to wciąż przybywa osób „obserwujących nas” na fanpagu, a liczba odsłon wszystkich czterech filmów poprzedniej edycji na YouTubie konsekwentnie pnie się do góry. Tak duże zainteresowanie tematem przemocy psychicznej oraz skala samego zjawiska, skłoniły nas do starań o pozyskanie funduszy na następną edycję. Dzięki wsparciu m.st. Warszawa  będzie możliwe przygotowanie trzech nowych filmów oraz serii postów. Mimo to nadal będziemy podejmować starania o kolejne fundusze na rozszerzenie naszej kampanii m.in. o działania bezpośrednie np. w szkołach.

Czy warto zajmować się przemocą psychiczną?
Zdecydowanie tak! Nasze  doświadczenie w pracy z osobami zgłaszającymi się do stowarzyszenia dowodzą , że wiele z nich ma trudności w zidentyfikowaniu i nazwaniu psychicznych przejawów przemocy w rodzinie. Wciąż brak jest dostatecznej wiedzy o występujących formach przemocy psychicznej, jej skutkach oraz jej wpływie na relacje w rodzinie. Większość z nas myśli o przemocy stereotypowo: jako agresji fizycznej, stosowanej najczęściej przez mężczyzn wobec kobiet i dzieci. I jeśli już, to głównie w rodzinach „patologicznych”. Wynika to między innymi z braku wiedzy o możliwych symptomach przemocy psychicznej, emocjonalnej czy ekonomicznej, jej długofalowych skutkach psychologicznych dla wszystkich, których taka przemoc dotyka. Wciąż występują bariery psychologiczne w ujawnianiu jej, nie mówiąc o dążeniu do zmiany swojej sytuacji. Dlatego nasz cel: zwiększanie wiedzy i świadomości o przemocy psychicznej i jej psychologicznych skutkach oraz przeciwdziałanie powielaniu krzywdzących zachowań pozostaje bez zmian!

Jaka będzie nasza nowa kampania?
Postawimy nie tylko na oryginalną koncepcję i zgrabnie opowiedzianą historię. Z pewnością będzie ona zawierać ładunek emocjonalny. Nie chcemy jednak szokować odbiorcy. Chcielibyśmy wywołać refleksję, przemyślenie, dyskusję, skłonić do rozmowy. Naszym celem jest niezmiennie zwrócenie uwagi na ważne zjawisko jakim jest przemoc psychiczna, która, niestety, jest wciąż pomijana w publicznej dyskusji. Kanały dystrybucji naszej kampanii pozostaję te same, czyli Facebook, YouTube, Instagram oraz nasza strona WWW. 

 

logo