AA

Programy profilaktyczno edukacyjne dla szkół

Zdrowo rosnę

Zajęcia profilaktyczne dla szkół podstawowych, dotyczące zdrowego rozwoju, dbania o własne ciało i stan emocjonalny.
W czasie zajęć prowadzący korzystają z różnorodnych form pracy z grupą - technik plastycznych, ruchu, ćwiczeń z użyciem głosu, opowiadań. Pozwala to dostosować sposób przekazania treści do wieku uczniów/uczennic. Tematyka dotyczy sposobów komunikowania się i bezpiecznych granic psychologicznych, określenia swojego miejsca i roli w grupie oraz świadomości bycia członkiem grupy, a także tego, czym jest stres i jak sobie z nim radzić.
Proponowany czas trwania zajęć to 4 godziny lekcyjne. Zajęcia są prowadzone w małych grupach przez 2 osoby.

Przyjazna klasa

Propozycja działań interwencyjnych dla grup dotkniętych przemocą rówieśniczą. Problem przemocy może zostać ograniczony poprzez włączenie uczniów zagrożonych ryzykownymi zachowaniami w życie klasy, tak by grupa pomagała sobie nawzajem w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i konfliktami. Aby to było możliwe należy rozwinąć umiejętność rozpoznawania emocji przez uczniów, pomóc w poszukiwaniu i wzmacnianiu sposobów radzenia sobie: indywidualnie ze stresem i grupowo z napięciem. Rozwiązywanie konfliktów, które naturalnie zdarzają się w każdej grupie odbywa się poprzez podjęcie pracy nad konfliktami tak by nie wykluczać nikogo z grupy.

W ramach oferty:

  • konsultacje (5 godzin),
  • obserwacje (3 godziny)
  • zajęcia z klasą (4 godziny x 4 spotkania x 4 prowadzących)
  • spotkanie dla rodziców (1,5 godziny)

Razem bezpieczniejsi

Warsztat integracyjny dla pierwszych klas w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Dzięki zintegrowaniu klasy poprzez wzajemne poznanie się i lepsze wzajemne rozumienie zachowań innych, zapobiegamy pojawieniu się destrukcyjnych procesów o charakterze przemocowym , takim jak tworzenie się wrogich podgrup czy szukanie „kozła ofiarnego” w klasie. Zjawiska te są nieudana próbą poszukiwania sposobów radzenia sobie z napięciem, np. poprzez sięganie po przemoc czy substancje psychoaktywne.
Warsztat trwa 4 godziny. Zajęcia są prowadzone w małych grupach przez 2 osoby

Jak poradzić sobie ze stresem

Zajęcia przeznaczone są dla ostatnich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Celem zajęć jest zmniejszenie poziomu doznawanego stresu, co pozwala na skuteczniejsze poradzenie sobie z wyzwaniami edukacyjnymi (egzamin, matura) i zapobiega destrukcyjnym sposobom radzenia sobie ze stresem, np. poprzez alkohol.
Pierwszy blok dotyczy pojęcia stresu w kontekście reakcji ciała oraz systemu poznawczego (koncentracji, uwagi itp.).
Drugi blok opiera się na ćwiczeniu i analizie dwóch technik: klasycznego Treningu Autogennego Schultza oraz techniki Kotwicy Antystresowej.
Trzeci blok dotyczy tematyki zarządzania czasem. Uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z efektywnymi sposobami zarządzania czasem oraz ćwiczą tę umiejętność biorąc za podstawę swój indywidualny plan.
Proponowany czas trwania programu to 4 godziny lekcyjne. Zajęcia są prowadzone w małych grupach przez 2 osoby.

Nie trać głowy

Warsztat jest przeznaczony dla ostatnich klas szkoły podstawowej oraz pierwszych i drugich klas gimnazjum. Trwa 6 godzin lekcyjnych. Celem jest zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania psychiki, a także świadomości indywidualnego radzenia sobie z trudnymi emocjami i dbania o własne zdrowie. Wzmocnienie tych umiejętności u młodych osób wchodzących w okres dorastania ogranicza tendencję do podejmowania ryzykownych zachowań, takich jak sięganie po alkohol i inne substancje psychoaktywne.
Proponowany czas trwania zajęć to 4 godziny lekcyjne. Zajęcia są prowadzone w małych grupach przez 2 osoby.

Bezpieczne dorastanie

Zajęcia dla drugich i trzecich klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych poświęcone bezpieczeństwu i granicom fizycznym i psychicznym w czasie dorastania, zdrowemu ciału i profilaktyce ryzykownych zachowań seksualnych oraz przemocy seksualnej.
Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy na temat zmian psychicznych dotyczących emocji, funkcjonowania poznawczego, tożsamości i ciała w czasie dorastania, zwiększenie świadomości wagi granic intymnych dla zdrowego rozwoju, poszerzenie wiedzy na temat ryzyka i bezpieczeństwa w czasie dorastania i podejmowania zachowań seksualnych a także zwiększenie wiedzy na temat prawidłowego reagowania w przemocowych sytuacjach.

Oferta zawiera:

  • wykład dla rodziców (1,5 godz.)
  • wykład dla nauczycieli (1,5 godz.)
  • warsztat dla młodzieży (4 godziny lekcyjne)