AA

Profilaktyka

Celem działań profilaktycznych jest wzmocnienie dzieci i młodzieży, by zdrowo i bezpiecznie przeszły trudne momenty rozwojowe. Od wielu lat współpracujemy ze szkołami. Pracujemy pracujemy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i kadrą pedagogiczną. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych psychologów, trenerów.
Oferta obejmuje warsztaty i wykłady dla dzieci i młodzieży od edukacji wczesnoszkolnej do pełnoletności oraz szkolenia i wykłady dla kadry pedagogicznej i rodziców.

Tematyka zajęć dotyczy:

  • przemocy rówieśniczej,
  • zdrowych i bezpiecznych granic fizycznych i psychicznych,
  • profilaktyki spożywania alkoholu,
  • promocji zdrowia np. radzenia sobie ze stresem.