AA

Procedura Niebieskie Karty - efektywna pomoc

Nasza oferta to propozycja specjalistycznego doradztwa psychologicznego i prawnego dedykowanego zespołom interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale bardziej grupom roboczym w dzielnicach Warszawy.

Oferowana formuła doradztwa jest rezultatem potrzeb zgłaszanych podczas prowadzonych przez nas w ostatnich dwóch latach warsztatów i szkoleń.

Prowadzimy doradztwo eksperckie dla zespołów i grup w formule cyklicznych spotkań z dwojgiem ekspertów: psychologiem i prawnikiem. Mamy długoletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych szkoleń i doradztwa w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury Niebieskie Karty. Zwykle spotkania doradcze trwają ok. 3 godzin. Jednorazowo może w nim wziąć udział do 10 osób. Doradztwo jest prowadzone także w formie spotkań indywidualnych specjalisty z grupy roboczej lub zespołu z ekspertem w miarę zgłaszanych potrzeb.

Proponowane oddziaływania szkoleniowe/konsultacyjne dotyczą problematyki rzeczywistej współpracy, tworzenia wytycznych do procedowania i kończenia działań, strategii postępowania w indywidualnych przypadkach, kierunków interpretacyjnych obowiązujących przepisów pod kątem ich celowości i możliwości wykorzystania, itp.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.