AA

Zespół

Anna Bartosiak

Anna Bartosiak

Psychoterapeutka, trenerka, pedagożka. Ukończyła Program „STAŻ” OPTA w 2002 r. oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii „INTRA” w 2009 r. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną, grupy, warsztaty i szkolenia.

W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi warsztaty dla dzieci oraz dorosłych.

Katarzyna Bartosiak

Katarzyna Bartosiak

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UW oraz Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej. Otrzymała certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc. Pracuje w Dziale Pomocy Specjalistycznej z rodzinami dysfunkcyjnymi i w kryzysie. Ukończyła szkolenia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, PTSD - jak pracować z osobami po doświadczeniu PTSD.


W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Lidia Bartoszewska

Lidia Bartoszewska

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Szkoły Terapii Gestalt w Krakowie - certyfikowana trenerka i psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Absolwentka programu szkoleniowego "STAŻ 1998" w Stowarzyszeniu OPTA.
Pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie.

W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi terapię indywidualną dzieci oraz grupy terapeutyczne dla dzieci i rodziców.

Marlena Dałek

Marlena Dałek

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalność: psychologia kliniczna zdrowia) oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA). Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych oraz metod psychoterapii.

Obecnie uczestnik szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Joanna Fejfer-Szpytko

Joanna Fejfer-Szpytko

Psycholożka kliniczna, terapeutka systemowa, absolwentka Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA oraz Szkoły Trenerów OPTA. Pracuje jako trener metody Wideotreningu Komunikacji. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami m.in. rodzinami z osobą niepełnosprawną, osobą z zaburzeniami psychicznymi, uzależnioną, a także z rodziną, w której u kobiety rozpoznano depresję poporodową. Pracuje z rodzicami dzieci w różnym wieku. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par i rodzin, grupy wspierająco-terapeutyczne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców oraz szkoleń dla profesjonalistów.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi terapie rodzinne oraz grupy dla dzieci i rodziców.

Anna Komosińska

Anna Komosińska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją "Terapia rodzin i małżeństw". Ukończyła: studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”; na Wydziale Psychologii UW, Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Odbyła staż w Stowarzyszeniu OPTA w zakresie pracy socjoterapeutycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz działań profilaktycznych dotyczących przemocy, uzależnień i rozwiązywania konfliktów. Współpracowała ze Stowarzyszeniem OD-DO, prowadząc terapię indywidualną dla DDA. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w prowadzeniu warsztatów psychologicznych i psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci.

Magdalena Krupa – Witkowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, terapeuta, trener. Obecnie w trakcie ostatniego roku szkoły psychoterapeutycznej prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Szkołę Trenerów oraz szkolenie dotyczące rozwiązywania konfliktów rodzinnych, Elementy diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego. Certyfikat trenerski w zakresie „Treningu Zastępowania Agresji”. Posiada wieloletnią praktykę trenerską w prowadzeniu warsztatów psychologicznych, w tym dla osób krzywdzonych i wykorzystywanych oraz skierowanych do przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Jakub Kryński

Jakub Kryński

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany analityk grupowy

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacjami: Psychoterapia i Psychologia Kliniczna Dziecka.

Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach szkolenia brał udział w ścieżce dotyczącej psychoterapii grupowej i psychoterapii indywidualnej. Ukończył również szkołę treningu i warsztatu psychologicznego Intra oraz cykl seminariów Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach dla psychoterapeutów, pracuje pod superwizją.

Doświadczenie zdobył na stażu w Akademickim Ośrodku Psychoterapeutycznym UW, Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, Akademii Medycznej IV Kliniki Psychiatrycznej, Instytucie Psychiatrii i Neurologii III Kliniki Psychiatrycznej w Oddziale F-9, Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz pracując psychoterapeutycznie w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Grupy Medycznej Vertimed. Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Nerwic i XIII Oddziale Dziennym Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego.

Członek Stowarzyszenia OPTA, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Instytutu Analizy Grupowej Rasztów.

W Stowarzyszeniu OPTA koordynuje Studium Terapii Rodzin oraz współprowadzi grupy terapeutyczne dla młodzieży.

Joanna Markiewicz

Joanna Markiewicz

Psycholożka, psychoterapeutka. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Rodzin prowadzone przez prof. D. Mostwin oraz m.in. I i II stopień szkolenia dla terapeutów w zakresie Systemowych Ustawień Rodzinnych oraz warsztat na temat pracy z traumą, opartej na metodzie Peter’a Levine’a.
Do 2014 r. dyrektorka Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA. Trener i Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka poradnika dla profesjonalistów "Rodzina w kryzysie - podejście integrujące" oraz broszury "Gdy rodzice się rozstają. Jak pomóc dziecku". Autorka artykułów i materiałów adresowanych do rodziców i profesjonalistów. Twórczyni, koordynatorka i realizatorka programów adresowanych do różnych grup klientów. Bliskie jej jest systemowe rozumienie rodziny, jako cenną widzi równoległą pracę z dzieckiem i rodzicem.


W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię rodzin i par, konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów.

Małgorzata Niedziałkowska

Małgorzata Niedziałkowska

Psycholożka, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – psychologia kliniczna dziecka (dyplom – 1999r.) Od 2006 r. jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 3-letnie Studium Terapii Rodziny Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Ukończyła wiele szkoleń i staży (m.in. dwuletnie z socjoterapii, z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, mediacji rodzinnej). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywane m.in. w Stowarzyszeniu OPTA, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, a także psychoterapię par i rodzin.

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Pedagożka, psychoterapeutka. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej i Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji ze specjalnością psychoterapia indywidualna i grupowa. Ukończyła kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) oraz  kurs z zakresu psychologii klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W programach dla osób doświadczających przemocy Stowarzyszenia OPTA prowadzi warsztaty, konsultacje i terapię krótkoterminową. Pracuje w podejściu psychodynamicznym, ale bliska jest jej idea integracji w psychoterapii.


W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną dla dorosłych oraz grupy i warsztaty dla rodziców i dzieci.

Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska

Prawniczka. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy rodzinom krzywdzonym, osobom doznającym przemocy oraz doświadczających uzależnień w rodzinie. Absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Trenerka umiejętności psychospołecznych. Autorka i koordynatorka programów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście oraz członkini Zespołu Interdyscyplinarnego dla Dzielnicy Ursynów. Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.


W Stowarzyszeniu OPTA  udziela porad prawnych oraz współprowadzi warsztaty prawne.

Hanna Regulska

Hanna Regulska

Psycholożka, terapeutka. Prowadzi terapie rodzinne, małżeńskie i grupowe. Ukończyła kurs certyfikacyjny Polskiego Instytutu NLP w Warszawie, uzyskując tytuł praktyka NLP. Jest dyplomowaną terapeutką rodzinną - ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA. Posiada certyfikaty z integracji sensorycznej i kinezjologii edukacyjnej.  Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne wśród młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (zagrożonych alkoholizmem i przemocą). W pracy z rodziną interesuje się wspieraniem rozwoju dzieci.

W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi grupy i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Izabela Rokita

Izabela Rokita

Terapeutka rodzinna, indywidualna. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutycznie kształcona w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Fundacji Bene Vobis, w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym (MOP), w Ośrodku Wspomagania Rodziny oraz w Stowarzyszeniu OPTA.

Dodatkowo kończyła: kurs mediatora rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji, szkolenie dla realizatorów programu "Szkoła dla Rodziców i wychowawców”, trening zastępowania agresji (Ośrodek Metod i szkoleń Psychospołecznych), szkolenie z zakresu systemowej pomocy rodzinie (Fundacja Bene Vobis), International Experience of Social Work with Marginal Youth - Republikan NGO Białoruski Uniwersytet Kultury oraz kurs terapii koherencji.

 

W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje wychowawcze, warsztaty antystresowe oraz grupę relacyjną.

 

Dorota Sakławska

Dorota Sakławska

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz oraz kurator społeczny.

Członkini Zarządu Stowarzyszenia OPTA.

Beata Szymańska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie Mediacje i Negocjacje; certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, rekomendujący do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Ukończyła szkolenia: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, PTSD - jak pracować z osobami po doświadczeniu PTSD. Wieloletnie doświadczenie w specjalistycznej pracy socjalnej na rzecz dziecka i rodziny, w tym rodzin uwikłanych w przemoc. W Stowarzyszeniu OPTA specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Katarzyna Turant

Katarzyna Turant

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Akademii Innowatorów Społecznych Stowarzyszenia Ashoka w Polsce. Jedna z założycielek Stowarzyszenia Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”.
Do 2010 roku koordynatorka Poradni Rodzinnej oraz dyrektorka finansowo – administracyjna Stowarzyszenia OPTA.
Członkini Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.

Monika Winek

Monika Winek

Psycholog UW, psychoterapeuta – ukończona szkoła psychoterapii INTRA - rekomendacja PTP

doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w: Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton”IV, Klinice IPiN - Oddział Psychiatrii w Szpitalu Bielańskim, NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego, LO im. Stefana Batorego, LO im. S. Staszica, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Marta Witek-Zegan

Prawniczka, mediatorka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy osobom doświadczającym przemocy i z rodzin dotkniętych problemami uzależnień. Certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultantka prawna w dwóch warszawskich Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych. Wykładowca Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” i „Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa”.

W Stowarzyszeniu OPTA udziela porad prawnych.

Izabela Włodarczyk

Izabela Włodarczyk

Magister psychologii. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii integratywnej w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodku INTRA oraz studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Uczestniczyła w wielu konferencjach i stażach z zakresu psychoterapii. Na co dzień pracuje jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Aninie. Regularnie korzysta z superwizji.

Ze Stowarzyszeniem OPTA związana jest od 8 lat, gdzie prowadzi terapię indywidualną dziecka, terapię grupową i warsztaty dla dzieci oraz udziela porad wychowawczych dla rodziców.

Joanna Zawacka - Waśk

Joanna Zawacka - Waśk

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii UW, specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. Absolwentka 4- letniego Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym OPTA. Odbyła półroczny staż w Pracowni Psychologii Klinicznej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. W 2011 r. ukończyła roczne szkolenie w zakresie pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, prowadzone przez Stowarzyszenie OD-DO w Warszawie. Pracowała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, na Oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Od 2014 r. związana jest z Instytutem Diabetologii Warszawie, gdzie pracuje z osobami chorymi przewlekle i ich bliskimi.


W Stowarzyszeniu OPTA prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i wsparcie indywidualne i grupowe dla rodziców i osób doświadczających przemocy oraz terapię indywidualną dzieci.