AA

Zarząd

Katarzyna Przyborowska - prezeska
Katarzyna Przyborowska - prezeska
Katarzyna Turant - wiceprezeska
Katarzyna Turant - wiceprezeska
Dorota Sakławska - członkini
Dorota Sakławska - członkini

Komisja Rewizyjna

Joanna Zawacka - przewodnicząca
Joanna Zawacka - przewodnicząca
Małgorzata Niedziałkowska - członkini
Małgorzata Niedziałkowska - członkini
Jakub Kryński
Jakub Kryński