AA

Zakończenie procedury Niebieskie Karty - Kiedy, dlaczego i jak? Podstawy prawne i praktyka

Zachęcamy specjalistów realizujących procedury Niebieskie Karty do lektury naszej nowej publikacji: "Zakończenie procedury Niebieskie Karty - Kiedy, dlaczego i jak? Podstawy prawne i praktyka". Autorką jest prawniczka specjalizująca się w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie  Katarzyna Przyborowska. Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawa.