AA

Zadanie „Proaktywność wobec przemocy” zakończone!

2018-11-30

Do projektu zgłosiło się 56 osób. Pomocy udzielono 48 kobietom i 8 mężczyznom.
Więcej