AA

W rodzinie siła

Zapraszamy na konsultacje do projektu adresowanego do rodziców i dzieci w wieku 6-18 lat z Warszawy, doznających i zagrożonych przemocą. 

Więcej