AA

Proaktywność wobec przemocy

Zapraszamy osoby doświadczające przemocy w rodzinie do udziału w nowym projekcie!

 

Działania kierujemy do osób z rodzin, w których występuje dodatkowo problem alkoholowy i jest (lub była) realizowana procedura Niebieskie Karty lub inne działania interwencyjne.

 

Zapraszamy osoby z powiatów piaseczyńskiego, grójeckiego i warszawskiego zachodniego i pozostałych powiatów aglomeracji warszawskiej.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Trwa do końca października.

 

Więcej