AA

Nowy projekt dla rodzin w kryzysie. Do końca listopada!

Nowy projekt dla rodzin w kryzysie. Do końca listopada!

Udział w nim otworzy przed  uczestnikami perspektywę zmiany swojej sytuacji i realną zmianę w rodzinie. Pozwoli na nabycie umiejętności, które dadzą szansę na trafniejsze rozpoznawanie potrzeb własnych uczestników i ich dzieci.

Więcej