AA

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

2018-12-06

25 listopada po raz dwudziesty siódmy rozpoczęła się ogólnoświatowa kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Tematem przewodnim tegorocznej jest: “Koniec z przemocą ze względu na płeć w świecie pracy”. Chodzi w niej o to, aby wpłynąć na instytucje, w których dochodzi do przemocy ze względu na płeć.