Kontakt

Adres:
ul. Marszałkowska 85 lok. 34,
00-683 Warszawa
Telefon:
tel./faks: 22 622 52 52,
tel.: 22 424 09 89

Uwaga zmiana: wejście od ul. Wspólnej - domofon 34, druga klatka w podwórku
Sekretariat czynny w godzinach 10.00 - 17.00, od poniedziałku do piątku.

Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000145996; NIP: 525 15 75 195; REGON: 011820803
Volkswagen Bank Polska S.A. Konto: 58 2130 0004 2001 0609 2753 0001